اصغر یوسفی‌نژاد؛ غنیمتی بزرگ و قدرنادیده
اصغر یوسفی‌نژاد؛ غنیمتی بزرگ و قدرنادیده

اصغر یوسفی‌نژاد غنیمتی بزرگ برای سینما و ادبیات سینمایی ایران بود که پشت نجابت فراوانش نادیده انگاشته می‌شد.