فیلم هایی که کریستوفر نولان نتوانست بسازد
از هاوارد هیوز تا قتل های زنجیره ای در لندن
فیلم هایی که کریستوفر نولان نتوانست بسازد

در میان فیلم‌های کریستوفر نولان آثاری هم وجود دارند که هرگز دیده نشده‌اند و یا به مرحله اکران نرسیده‌اند.