«شهر اسلحه»؛اثری قابل‌قبول و سرگرم کننده
«شهر اسلحه»؛اثری قابل‌قبول و سرگرم کننده

شهر اسلحه نه به عنوان فیلمی تاثیرگذار و به یاد ماندنی، بلکه همچون اثری قابل قبول می‌تواند برای تماشاگر امروزی سرگرم‌کننده به نظر برسد.