اسماعیل شنگله؛ یک عمر فعالیت درخشان هنری
اسماعیل شنگله؛ یک عمر فعالیت درخشان هنری

رونق دوباره بازار تله‌تئاتر در شبکه دو در نیمه دوم دهه شصت موجب شد تا نام شنگله در به‌یاد‌ماندنی‌ترین تله‌تئاترهای آن دوران، در مقام بازیگر یا کارگردان و گاهی هر دو، ثبت شود و این نشان‌دهنده دستاورد یک عمر فعالیت هنری درخشان برای این بازیگر است.