احمد آقالو؛ خاص و فراموش‌نشدنی
احمد آقالو؛ خاص و فراموش‌نشدنی

ویژگی‌های ظاهری خاص و قدرت بازیگری احمد آقالو باعث شده بود که او از یاد نرفتنی داشته باشد؛ وی جزو بازیگرانی است که جای خالی‌اش کماکان پر نشده است