قهرمانان سینمایی بیشتر در شکست‌ها شکل می‌گیرند تا در پیروزی‌ها
ابراهیم امینی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا:
قهرمانان سینمایی بیشتر در شکست‌ها شکل می‌گیرند تا در پیروزی‌ها

ابراهیم امینی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: قهرمانانی که در شکست و تراژدی شکل می‌گیرند، قهرمانان ماندگارتری‌اند تا قهرمانانی که در پیروزی ساخته می‌شوند.