روایتی کودکانه‌ میان خیال و واقعیت در «آپولو ۱۰ و نیم»
روایتی کودکانه‌ میان خیال و واقعیت در «آپولو ۱۰ و نیم»

فیلم «آپولو ۱۰ و نیم» یک خاطره‌بازی کودکانه است و استفاده از انیمیشن به بازسازی و بازنمایی حس و حال آن دوران کمک کرده و رنگ و لعاب خوبی را به فیلم بخشیده است.