آلفرد هیچکاک؛ استاد تعلیق
آلفرد هیچکاک؛ استاد تعلیق

از بين افرادی كه بسيار در زمان خود تأثيرگذار هستند تعداد كمي ماندگار مي‌شوند و در نسل‌های بعدی هم تأثير می‌گذارند، هيچكاک يكی از آن‌هايی است كه قطعاً جاودان است.