وضعیت بحرانی بازیگری در «حکم تجدید نظر»
فقط ژاله صامتی می درخشد
وضعیت بحرانی بازیگری در «حکم تجدید نظر»

«حکم تجدید نظر» اولین تجربه فیلمسازی کریم پور چهره مشهور فضای مجازی که عهده شهرتش را مدیون ساخت کلیپ‌های پربازدید در فضای اینستاگرام است در سینما  به شمار می‌رود.