اختصاصی صبا/ درستکار: بهرام رادان آنقدر که باید برای بازیگری زحمت نکشید!
اختصاصی صبا/ درستکار: بهرام رادان آنقدر که باید برای بازیگری زحمت نکشید!

بهرام رادان یکی از آن بازیگرانی است که در نقاطی از کارنامه‌اش بازی‌های درخشانی وجود دارد که غیر قابل کتمان است اما درمجموع ایفای چندین نقش، کارنامه پردرخششی ندارد و گواه این ادعا، عدم تمجید منتقدان در سال‌های اخیر از بازی او و همچنین عدم اقبال چشمگیر مخاطب به صرف حضور او در یک فیلم سینمایی است.