شماره ۱۸ ماهنامه صبا منتشر شد(سینما)

در این شماره از ماهنامه صبا به فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» پرداخته ایم و با عوامل تولید آن به گفتگو نشسته ایم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه سینما

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است