یزدان محمدکاظمی از نویسندگان عشق کوفی

پسر شیعه دختر عثمانی

چند درصد قصه «عشق کوفی» تاریخی و چند درصد تالیفی بوده است. چون ما از قصه‌های خود تاریخ استفاده نکردیم. ما از بستر سیاسی و اجتماعی کوفه آن زمان استفاده کردیم.


 

نویسنده «عشق کوفی»  درباره داستان این سریال می‌گوید: در این سریال شاهد یک ماجرای عاطفی بین دو شخصیت اصلی قصه یعنی هلال و نائله خواهیم بود. در این قصه محبتی به نمایش گذاشته می‌شود که دردسرهایی را نیز با خود همراه دارد و خط روایی قصه را همین دردسرها به وجود می‌آورد. چون این ماجرای عاطفی بین دو خانواده متفاوت با عقاید متفاوت و سیاست‌ورزی‌های متفاوت به وجود می‌آید چالش‌هایی را با خود به همراه دارد که منجر به کلنجار مخاطب با قصه و شخصیت‌ها می‌شود. در کنار آن، ماجرای ورود پسر امیرالمونین (ع) به شهر کوفه نیز مطرح می‌شود. این دو ماجرا به شکلی روایت می‌شود و در هم تنیده شده که برای مخاطب جذاب است. در یک خط می‌توانم بگویم سریال «عشق کوفی» یک داستان عشقی همزمان با یک واقعه سیاسی مذهبی است که در سال ۶۱ هجری قمری در شهر کوفه رخ داده است.

  1. برای آنکه بتوانیم کوفه سال ۶۱ هجری قمری را به تصویر بکشیم از منابع بسیاری استفاده شده است که همه تحقیقات زیر نظر حامد کاشانی بوده و ایشان به عنوان مشاور مذهبی پروژه در کنارمان بود و سعی کرد اهم و فی الاهم صورت گیرد تا همان روایتی که درست‌‌تر است و از منابع موثق‌تر برداشته شده استفاده شود. در مجموع باید بگویم حامد کاشانی تنها در بخش تاریخی کار به ما کمک نمی کرد، ایشان حتی در بخش روایت قصه نیز ما را همراهی کرد و همکاری بسیار لذتبخشی بود.

  2. قابل تفکیک نیست تا به راحتی بگویم چند درصد قصه «عشق کوفی» تاریخی و چند درصد تالیفی بوده است. چون ما از قصه‌های خود تاریخ استفاده نکردیم. ما از بستر سیاسی و اجتماعی کوفه آن زمان استفاده کردیم. از بستر آنکه شیعه‌های آن زمان کوفه چگونه بودند شروع کردیم و بعد کارکترهای‌مان را بر اساس رفتارهای اجتماعی شیعه‌ها و عثمانی‌های آن زمان و حکومت وقت تعریف و استفاده کردیم. در کنار اینها از اندیشه‌ها و دغدغه‌های کشور خودمان و مردمان‌مان نیز صحبت کردیم.

کلید واژه:
گروه بندی: اخبار , ویژه ها

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است