شماره ۱۶ ماهنامه صبا منتشر شد(تلویزیون)

در بخش تلویزیون به بهانه نمایش «هفت خان اسفندیار» با امین زندگانی بازیگر این نمایش گفتگو کرده ایم.

کلید واژه:
گروه بندی: ماهنامه تلویزیون

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است