یک طراح و مدرس دانشگاه عنوان کرد:

لباس سلبریتی ها را نمی توان طراحی کرد، ورزشکاران المپیک چطور؟

محسن ناصری ـ طراح مد و لباس و مدرس دانشگاه در گفتگویی عنوان کرد:

 

محسن ناصری ـ طراح مد و لباس و مدرس دانشگاه در گفتگویی عنوان کرد:

ما شاید در رویدادهای دیگر مثل رویدادهای فرهنگی به دلیل خط قرمزها نتوانیم لباس های سلبریتی ها را پوشش دهیم؛ به دلیل اینکه یک بخش از آن به انتخاب خود هنرمندان ما مرتبط است و یک بخش دیگر اینکه دیگرانی که آنجا هستند با فرهنگ رسانه ای ما خیلی سنخیت ندارند و ما خیلی دنبال آن نیستیم، ولی جام جهانی و المپیک رویدادی جهانی است که می توانند اتفاقا طراحان لباس ما می توانند هنرشان را نمایش دهند و عرض اندام کنند و روی آن سرمایه گذاری کنند ولی این اتفاق نمی افتد. اغلب داورهای این دوره، از بنیاد مد و لباس بودند. باید از نظرات انجمن طراحان پارچه و لباس که به هر حال متولی هم بحث آموزش است و هم بحث  سازماندهی و ارتباطات طراحان در ایران، بیشتر استفاده شود. و همین طور طراحان مستقل که کار می کنند، برندهایی را شکل دادند و موفق هم بودند. حیف است به آنها بها ندهیم. مدام هم می گوییم استقلال، تولید داخلی. دست آخر در این نگاه مدیریتی، کسی تصمیم می گیرد که از فرم، رنگ و نشانه ها چیزی نمی فهمد. همه انسانها از یک سطح زیبایی شناسی برخوردارند، ولی نمی دانم چرا آخر کار، آن طرحی انتخاب می شود که در زمره ضعیف ترین هاست و یا اینکه طرح ها را به سمت ضعیف ترین کار هدایت می کنند. طرح های خوب زیاد بود اما برایمان سوال است که چرا ضعیف ترین چیزی که می توانست، اتفاق بیفتد را می بینیم و این یک نوع دهن کجی است! باید اعتماد کنند و کار را به اهل فن بسپارند و نگاه مدیریتی صرف را بردارند، بازخورد آن را در سطح دنیا ببینند و بعد از آن تصمیم بگیرند که همین رویه را ادامه دهند یا نه به همان رویه قبلی خودشان برگردند.

 

منبع : ایسنا

کلید واژه:
گروه بندی: ویژه ها

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است