یادی از رفته ها

کیمیایی: رفـیقِ مـن اینجایی بود …

مسعود کیمیایی پس از فوت کیارستمی در یادداشتی نوشت : عباس کیارستمی ؛ رفیق من بود. تابنده زندگی می‌کرد.

امروز سالروز درگذشت عباس کیارستمی از مفاخر سینمای ایران و جهان است. برای خاطره بازی با نام او از یکی از رفاقت هایش با دیگر سینماگر شاخص ایران میتوان یاد کرد یعنی مسعود کیمیایی. این کارگردان پس از فوت کیارستمی در یادداشتی نوشت : عباس کیارستمی ؛ رفیق من بود. تابنده زندگی می‌کرد. رفیق من در سرزمین خودش ماند و نوشت و ساخت، اینجایی بود.رفیق من به این سادگی در تاریخ هنر به دست نمی‌آید.می‌دانم تا آخر عمر سوگوارش خواهم بود.»

از واپسین بارهای دیدار عباس کیارستمی با مسعود کیمیایی برمیگردد به حضور او پشت صحنه فیلم «متروپل» که در گزارشی که آن زمان منتشر شد خواندیم که هنگام خداحافظی کیارستمی به کیمیایی که پا درد امانش را بریده با خنده می گوید: «صورت سرحالت را که می‌بینم فکر می‌کنم گله از مریضی و درد پا و اینها همه بازی توست. مسعود جان تو پیر نمی شوی ، تو همیشه به ما کلک می‌زدی.» و اما آخرین دیدار این دو رفیق برمیگردد به حضور مسعود کیمیایی در بیمارستان و بر سر بالین عباس کیارستمی که زیر لب به او درباره ایران دوستی شان گفت: « چه‌کسی گفت بنویس و بساز؟ چه‌کسی گفت بمان و بمان؟ هیچ‌کسی نگفت، بیا اینجا در خانه بمان. اما من، من و تو و دوستانمان خواستیم بمانیم و ماندیم…»

کلید واژه:
گروه بندی: ویژه ها

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است