نگاهی به تلویزیون

مسابقه دورهمی ؛ یک گام مثبت در جهت ارتقای دانش عمومی

یکی از ایراداتی که میتوان به مسابقه دورهمی گرفت جایگاه مخاطبان و سیاهی پشت سر آنها و استفاده زیاد از دو رنگ سرد و کسل کننده مشکی و آبی است.

مهران مدیری با مسابقه دورهمی و شکل جدیدی که برای این برنامه ارائه داده است از همان ابتدا عنوان کرد که این مسابقه کپی از یک برنامه محبوب خارج از کشور است ؛ توجیهی که اگر در کشوری غیر از ایران که حق کپی رایت در آن رعایت نمیشود گفته میشد با سنگین ترین مقابله قانونی مواجه میشد ولی به هرحال این آسیب در فرهنگ کشور ما وجود دارد و همچنان چاره ای برای آن نیست. صداقت و به نوعی فرار به جلوی به موقعی که مدیری در همان قسمت اول نشان داد او را از هجمه های احتمالی بعدی نجات داد. مسابقه دورهمی باید بیشتر جا بیفتد تا بتوان درباره آن به تحلیل پرداخت.

آنچه که قابل اهمیت است این است که این مسابقه یک قدم مثبت در جهت ارتقای آگاهی و دانش عمومی مردم برمیدارد. شاید همان زمانی که در پلاتوهای ابتدایی صحبت با مردم در سری های قبل شرکت کنندگان حتی از خواندن یک بیت شعر از حافظ عاجز بودند حالا با شرکت کنندگانی که به نسبت اطلاعات بالاتری دارند محکی برای اطلاعات عمومی افراد زده میشود و در عین موجب ارتقای دانسته های مخاطب هم میشود. تاکید مدیری بر سوالات و اطلاعاتی که سعی میکند درباره پاسخ صحیح دهد میتواند در ذهن افراد ثبت کند. این اقدام فارغ از هر کاستی یا اشکالی که این برنامه دارد یک گام رو به جلو در بهره درست از یک سلبریتی محبوب مثل مدیری است. شاید اگر کس دیگری به جای مدیری مجری بود این دانش به مخاطب خیلی ماندگاری در ذهن پیدا نمیکرد اما توسط او که دارای یک مقبولیت پیش چشم مخاطب است حتما موجب اتفاق مثبت تری است.

شاید اگر با هرپاسخ و صحبت درباره یک مفاخر ایرانی یا خارجی کار گرافیکی و عکس و ویدیویی هم همزمان پخش میشد و یک تصویر ذهنی برای مخاطب کم دانش تر ایجاد میشد این قابلیت حتی بیشتر هم میشد.

یکی از ایراداتی که میتوان به مسابقه دورهمی گرفت جایگاه مخاطبان و سیاهی پشت سر آنها و استفاده زیاد از دو رنگ سرد و کسل کننده مشکی و آبی است که برای ایجاد هیجان نتیجه عکس دارد و شاید بهتر بود که در این زمینه از آن مسابقه معروف مشابه الهام گرفته نمیشد . آن سیاهی در بک گراند شور میهمانان را منتقل نمیکند و ارتباطی با یک مسابقه اطلاعات فردی و عمومی ندارد.

ترکیب سوالات به نسبت قسمت های اول بهتر شده اما میتوان گستره موضوعی سوالات را بیشتر کرد و فقط در چند شاخه مشخص از آنها سوال نپرسید.

در کل با تحلیل گذرایی که به مسابقه دورهمی داشتیم این مسابقه تااینجا بد عمل نکرده است و یقینا میتواند در ادامه بهتر هم باشد.

نویسنده : دنیاخمامی

کلید واژه:
گروه بندی: ویژه ها

یک نظر